30/08/2023 10:30 Wietnam - First Division - Prom./Relaeation Play-Off
AP Dak Lak FC
1-1p.3-4
Binh Phuoc FC
12
Hổ
1 - 0
30
1 - 0
Hà Vũ Em
HT
1 - 0
70
1 - 1
Bùi Xuân Quý
88
1 - 1
Hoang Dat Nguyen
FT
1 - 1
AP
3 - 4
Thống Nhất Stadium, Ho Chi Minh City